Błotniaki transferują pokarm

Montagu’s Harriers Transfering the Pray

Gdy samica wysiaduje jaja lub grzeje pisklęta to samiec głównie zdobywa pożywienie. Gdy przyleci przyzywa samicę, która odbiera od niego pokarm w locie. Ten właśnie moment udało mi się uchwycić.

When the female is warming the eggs or the chicks it’s the male’s role to get the food. When he comes with it, he calls the female and they transfer the pray in flight. That’s the moment I captured.

Trzy dni za nią ganiałem!

I was chasing her for three days!

13 maja razem z kolegą z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, które koordynuje projekt ochrony blotniaków łąkowych, udaliśmy się na poszukiwanie tych pięknych ptaków. Odwiedziliśmy między innymi samca OPWO, którego zidentyfikowałem kilka dni wcześniej.

On 13 May me and my colleague from the Wildlife Society „Stork”, that coordinates the Montagu’s harriers conservation project, went for a search of those beautiful birds. Among other we visited OPWO that I identified few days earlier.

Zauważyliśmy, że OPWO znalazł sobie dziewczynę oraz, że w okolicy znajdują się dwie inne pary.

We found out that OPWO found himself a lady and that there are other two pairs nearby.

Jakież było moje zdziwienie, gdy usiadłem przed komputerem i zauważyłem na zdjęciach, że partnerka OPWO ma plastikową obrączkę! Niestety zdjęcia okazały się być na tyle słabej jakości, że nie udało się odczytać jej numeru.

Just imagine my surprise when I opened the photos on my computer and saw that OPWO’s partner has a plastic ring on it’s leg! unfortunately the photo were too low quality to allow me to read the ID.

W związku z tym, że samice niedługo zaczną wysiadywać jaja i przestaną się pokazywać postanowiłem, że muszę spróbować jak najszybciej odczytać tę obrączkę. Pierwszą próbę podjąłem 15 maja, w niedzielę wieczorem. Jednak znowu latała za daleko.

As the females will soon start to spend most of the time in the nest and stop showing around I decided that I need to try to ID the bird as soon as possible. I made a first attempt on a Sunday evening on 15 May. Once again, she was flying to far.

We wtorek, 17 maja było bliżej, ale jednak jeszcze za daleko…

On Tuesday, 17 May I got closer, but still to far…

Aż dziś w końcu się udało! Tyle uganiania się za kobitą, żeby w końcu łaskawie pokazała nóżkę… 😉

But today I finally got her! So much chasing after a girl and she finally shows her leg… 😉

Jak udało mi się dowiedzieć samica U42 została zaobrączkowana jako pisklę przez moich znajomych obrączkarzy w okolicy wsi Chromna koło Siedlec w dniu 17 lipca 2018 roku. Oznacza to, że samica przystępuje do lęgu w odległości 27 km od miejsca w którym się wykluła i jest w piątym roku życia… Aha! I jest to jej pierwszy odczyt od momentu zaobrączkowania.

As far as I learned the U42 female was ringed as a chick by my ringer friends near the village of Chromna near Siedlce on 17 July 2018. It means that she is currently about 27 km from the nest in which she hatched and she is in the fifth year of her life… Oh! And it’s the first time she was identified since she got ringed.

OPWO.

Dziś udało mi się dokonać mojego pierwszego w tym roku odczytu błotniaka łąkowego. Ale jestem zadowolony!

Today I made my first this year identification of a Montagu’s harrier. I’m very happy!

OPWO latał w gminie Stanin z innym samcem – dosłownie latały w okolicy kilkunastu – kilkudziesięciu metrów od siebie. W pewnym momencie OPWO przez krótką chwilę tokował, ale samicy nie zauważyłem w okolicy. Być może siedziała gdzieś na ziemi, a być może w ogóle jej nie było – według mojego kolegi zajmującego się ochroną tych pięknych ptaków może się zdarzyć, że ptak tokuje, a samicy po prostu nie ma.

OPWO was flying in the in the municipality of Stanin with another male – they well literally flying together only 15-50 meters apart. At one moment OPWO started to toot (flying in a special way and calling to attract a female) but I wasn’t able to spot a female. It’s possible that she was sitting somewhere or that she wasn’t even there – according to my friend who’s professionally preserving those beautiful birds it’s possible that a birds toots without seeing the female.

Oczywiście zgłoszenie w STORNIT już oczywiście zrobione. 🙂

Of course – I already made a report in STORNIT. 🙂

Więcej o znaczkach skrzydłowych tutaj.

More about wing tags here.

Pustułka z obrączką.

A Kestrel with a Ring.

Wczoraj oprócz błotniaków udało mi się sfotografować jeszcze samca pustułki, który siedział na słupie niedaleko Czerśli koło Łukowa. Bardzo się zdziwiłem w domu podczas przeglądania zdjęć gdy okazało się, że ptak miał obrączkę na nodze. Niestety mimo wysiłków kilu osób nie udało się jej odczytać.

Yesterday, besides the Montagu’s harriers, I photographed a male kestrel that was sitting on a pole near Czerśl near Łuków. I was very surprised, when sat in front of the computer and discovered that it had a ring on it’s leg. Unfortunately despite the efforts of a few people it couldn’t be read.

Co jest na takiej obrączce? Z tego co udało mi się ustalić to na stalowej obrączce typu „F”, czyli takiej jaką miała moja pustułka, na górze znajduje się unikalny kod składający się zazwyczaj z dwóch liter i pięciu cyfr. Pod nim znajduje się identyfikator centrali obrączkarskiej – w Polsce mamy jedną i jest to Stacja Ornitologiczna w Gdańsku. Na obrączce rzeczywiście widać w środku coś w rodzaju „ORN”. W trzecim rzędzie znajduje się identyfikator kraju – w przypadku Polski jest to „POL” co wydaje się być napisane na samym dole obrączki.

What can be found on such a ring? As far as I learned on a steel ring of type „F” – that’s the one that my kestrel had – on the top is a unique ID that usually consists of two letters and five digits. Under the ID is a name of the ringing central – in Poland we have on and it’s the Ornithological Station in Gdańsk. On the ring it actually looks like in the middle is something like „ORN”. In the third row is the identifier of the country – in case of Poland that is „POL” ant that seems to be written on the bottom of the ring.

Jak myślicie co jest na samej górze? Ja sądzę, że może to być „FR6”, ale więcej w tym zgadywania niż pewności, niestety. No i trzy znaki to trochę za mało, żeby zidentyfikować ptaka.

What do you think is on the top? I believe that it may be „FR6”, but unfortunately that is more of a wild guess than certainty. Besides that three signs is not enough to identify a bird.

Pierwsze błotniaki łąkowe.

First Montagu’s Harriers.

Dzisiaj, w gminie Stanin, udało mi się potwierdzić pojawienie się pierwszych błotniaków łąkowych. Już trzy dni temu wydawało mi się, że widziałem tam jednego ptaka, ale zniknął mi tak szybko, ze nie zdążyłem się mu dobrze przyjrzeć. Dziś znalazłem samca i samicę latające bardzo blisko siebie – kto wie, może to para.

Today in the municipality of Stanin I confirmed that first Montagu’s harriers are back. I believe that saw one bird three days ago, but it disappeared so fast that I wasn’t sure. Today I found a male and female that were flying very close to each other – maybe it’s a pair.

Celebrytka z północy.

A Celebrity from the North.

Jakoś na początku zimy gruchnęła wieść, że niedaleko miejscowości Krynki koło Białegostoku pojawił się niezwykle rzadki u nas ptak – sowa jarzębata. Zrobiło się o niej głośno i zaczęły się masowe zjazdy wszelakich fanów ptaków. Ludzie zjeżdżali z całej Polski, a niektórzy i zza granicy – specjalnie, żeby zobaczyć tego ptaka.

Some time, at the beginning of the winter news came to me about a very rare bird that was spotted near Krynki near Białystok. It was a northern hawk owl. Everyone in the nature community was talking about it and people started coming from all over Poland and sometimes even abroad – all that to see that one bird.

Słysząc co nieco o takich zjazdach nie planowałem brać w tym udziału, ale niespodziewanie zadzwonił do mnie znajomy z informacją, że następnego dnia (9 stycznia 2022) jedzie „na sowę” i pytaniem czy nie chciałbym się dołączyć. Po chwili namysłu stwierdziłem, że pojadę – trochę wiedziony chęcią zobaczenia celebrytki z dalekiej północy, a trochę ciekawością jak wygląda taki ornitologiczny „event”.

Hearing some strange stories about such events I was not planning to take part of it, but suddenly a colleague called me telling that he was going „for the owl” the next day (9 January 2022) and asked if I wanted to join him. After giving it a short thought I decided to go – partly because I was curious of the bird and partly because I wanted to see such an ornithological „event”.

Na miejsce dojechaliśmy tuż przed wschodem słońca po czterech godzinach jazdy. Na miejscu było już kilka samochodów i cały czas dojeżdżały kolejne. Szybko wypatrzyliśmy nasz cel – sowa siedziała na czubku jednego z drzew w niewielkim lasku i obserwowała sąsiadującą z nim uprawę rokitnika.

We arrived just before sunrise after four hours of driving. There were already a few cars and more were coming. We spotted our bird quite fast – it was sitting at the top of a tree in a small forest and was observing a nearby field of hippophae rhamnoides also know as sea-buckthorn.

Sowa nie wydawała się przejmować rosnącą liczbą fotografów i obserwatorów choć nie chciała też opuścić swojego miejsca. Podczas zwiedzania pola rokitnika, który notabene widziałem po raz pierwszy udało mi się wypatrzeć dzwońce, które dość szybko stwierdziły, że wśród krzaków kręci się zdecydowanie za dużo ludzi i postanowiły się ewakuować.

The hawk owl didn’t seem to be worried by the growing number of photographers and observers but was also not leaving it’s spot. I decided to take a look around the field of sea-buckthorn (which I also saw for the first time) and I spotted some greenfinches, that quite quickly decided that too many people start to wonder around the field and flew away.

Droga oddzielająca lasek od rokitnika szybko wypełniała się samochodami, a pole fotografami. Niektórzy, tak jak ja, nudząc się w oczekiwaniu na jakiś ruch sowy postanowili poszukać innych kompozycji.

The road between the forest and the sea-buckthorn was quickly filling with cars and the field with photographers. Some of them, just like me, being bored waiting for the owl to move, decide to look for some other compositions.

W końcu sowa postanawia się ruszyć. Kilkudziesięciu fotografów pędzi za nią. Ja na początku obserwuję co się dzieje i zastanawiam się kiedy ptak spłoszony odleci… Ale co to? Ludzie podchodzą na odległość pewnie mniejszą niż 10 metrów, a ptak zdaje się nie zwracać na nich uwagi. W końcu i ja zaczynam fotografować.

At last the owl decided to make a move. A few dozens of photographers was chasing it. At first I was watching that show and was wondering then the scared bird will fly away… But what is it? People are getting probably as close 10 meters to it and the bird doesn’t seem to care. Finally I decide to join and take some photos.

Po kilku takich takich sesjach fotograficznych jestem pod coraz większym wrażeniem tego ptaka. Zastanawiam się skąd ten oszałamiający brak strachu przed ludźmi. Przecież do gniazdującego wśród ludzkich siedzib bociana nie da się podejść na bliżej jak jakieś 30 metrów, a tu podejście na jakieś 7 metrów nie stanowi problemu. Ludzie zdają się być sowie całkowicie obojętni – mam wrażenie, że bardziej niekomfortowo ja się czuję z tym jak blisko do niej podchodzimy niż ona.

With each session like that I’m getting more and more intrigued by the bird. I’m wondering how come it’s not afraid of people. White storks nest among human settlements and one can’t approach one for less than 30 meters and yet this owl has no problem with people coming probably as close as 7 meters to it. People seem to be totally transparent to the owl – I’m under an impression that I’m more uncomfortable with how close were getting to it than the bird.

Gdy sowa na dłużej znika w zagajniku zabijam czas fotografując gile. To moje pierwsze fotograficzne spotkanie również z tymi ptakami.

When the owl disappears in the forest for longer I kill the time photographing bullfinches. It my first photographic encounter with those birds too.

Podczas jednej z wizyt w rokitniku sowa łapie zdobycz. Co niektórzy zaczynają podchodzić bardzo blisko, ale inni wołają, żeby dali jej spokojnie zjeść. Sowa ponownie nie wydaje się zbyt przejęta kilkudziesięcioma wycelowanymi w siebie obiektywami.

During one of its visits to the sea-buckthorn the owl catches pray. Some of the photographers go very near to it, but others are calling them to step away and let the owl eat in peace. The owl once again seems not to care about all those lenses pointed its way.

Szkoda, że nie zrobiłem żadnego zdjęcia tłumu fotografów, bo wyglądało to momentami dość komicznie. Myślę, że mogło być tam do 50 osób, które, gdy tylko sowa zlatywała na pole rokitnika w poszukiwaniu zdobyczy, natychmiast pędziły w poszukiwaniu najlepszego ujęcia. Często ciężko było zrobić takie zdjęcie, żeby nie było w nim widać innego fotografa stojącego z drugiej strony.

It’s quite unfortunate that I didn’t take any photo of the crowd of photographers because it was quite comical. I think that there could be about 50 people, that every time the owl was flying down into the field of sea-buckthorn in search for pray, were rushing towards it with hope of finding the best composition. Very often it was hard to take a pic with no other photographer in it.

Wiele osób, w tym my, postanowiło zostać do zachodu słońca. Kolega ze stałką 600 mm f/4 spodziewał się ciekawych ujęć na tle kolorowego nieba podczas zachodu. Ja ze znacznie słabszym sprzętem nie spodziewałem się jakichś oszałamiających rezultatów, ale mimo mrozu starałem się być dzielny i w czasie mniejszej aktywności sowy ponownie fotografowałem gile.

Quite a few people, including us, decided to stay till sunset. My friend with a 600 mm f/4 lens was expecting very interesting shots with the colourful sky during the sunset. I, having much worse equipment, wasn’t expecting any special results, but despite the cold I decided to be brave and during the periods of the owl’s inactivity I was shooting the bullfinches.

Gdy nadszedł zachód słońca sowa zleciała w rokitnik i zaczął się fotograficzny szał – niebo było piękne. Mimo, że było już całkiem ciemno i musiałem znacząco podbić czułość matrycy udało mi się zrobić nawet zdjęcie, z którego jestem dość zadowolony. Jak się Wam podoba?

When the sunset came the owl came down into the see-buckthorn and a photographic frenzy begun. Despite it was quite dark and I had to bump the sensitivity of the sensor I managed to take a photo that make me quite happy. How do you like it?

Podsumowując, muszę przyznać, że wyjazd był całkiem ciekawy. Nie zauważyłem jakichś wątpliwych moralnie zdarzeń, jak na przykład wabienie sowy przywiązaną na sznurku żywą myszą, choć uzyskałem z pewnego źródła potwierdzenie, że takie rzeczy mają czasem miejsce. Czasem jedynie miałem wrażenie, że część fotografów podchodziła za blisko, choć, jak już wspominałem wcześniej, ptak zdawał się mieć to gdzieś.

I must say that the trip was quite interesting. I didn’t see any unethical behaviours, such as baiting the owl with a live mouse on a string, that I heard about before but I was told that such things do actually happen sometimes. The only annoying thing was that I felt that many photographers were getting to clost to the bird – but as I already said, the owl didn’t seem to care.

Nie spodziewam się, abym w przyszłości samodzielnie jeździł na takie wyjazdy bo to trochę nie moja bajka. Zamiast cały dzień sterczeć w jednym miejscu z tłumem innych ludzi wolę jednak samotne, spokojne wyprawy z aparatem.

I don’t believe that in the future I’ll decide to go to such events on my own as it’s basically not my story. Instead of standing for a whole day in the same spot with a crowd of other pohotographers I prefer lonely, quiet walks with a DSLR.

Posiłek stawowca.

Marsh Harrier’s Meal.

18 lipca, podczas poszukiwań błotniaków łąkowych znalazłem samca błotniaka, ale stawowego. Podczas powolnej jazdy samochodem po bocznej drodze między polami zauważyłem kątem oka ptaka siedzącego na kupie obornika i spożywającego swoją zdobycz. Na szczęście całkiem mnie zignorował, a ja miałem okazję zrobić mu kilka ciekawych zdjęć.

On 18 July during my search for Montagu’s harriers I found a male harrier, but a marsh one. When I was slowly driving my car on a road between the fields I spotted a bird sitting on a pile of manure and eating it’s pray. Fortunately it ignored me and I was able to take a few interesting shots of it.

NJJJ.

W moim zestawieniu odczytanych w tym roku błotniaków łąkowych zawitała pierwsza dama. Niedaleko Łukowa wraz z kolegą znaleźliśmy samicę ze znaczkami NJJJ (czarny, żółty, żółty, żółty), która wyraźnie jest w parze z nieoznakowanym samcem. Nieopodal latał jeszcze jeden samotny samiec. Niestety NJJJ, podobnie jak OJOP, którego znalazłem kilka dni wcześniej, najwyraźniej będzie gniazdować w rzepaku co nie jest najlepszą wiadomością bo skuteczność lęgów jest w nim dość niska.

To my list of identified this year Montagu’s harriers I can add a first lady. Near Łuków, I found with a friend a female with tags NJJJ (black, yellow, yellow, yellow), that clearly is a pair with an untagged male. Nearby we saw another lonely male flying. Unfortunatelly NJJJ, like OJOP which I found a few days earlier, seems to be nesting in rape, which is not good as the effectiveness of a brood in rape is usually low.

OJWO.

Czasem szczęście dopisuje w najmniej oczekiwanym momencie. Dziś podczas śniadania, zauważyłem przez okno tarasowe sylwetkę ptaka który latał kilkaset metrów dalej, ale od razu przykuło moją uwagę to w jaki sposób latał – to był lekki, pełen gracji lot, charakterystyczny dla błotniaka łąkowego. Szybko chwyciłem za aparat i zacząłem robić zdjęcia. Gdy odleciał, zacząłem oglądać to co ustrzeliłem i mimo, że jakość zdjęć jest kiepska to doskonale widać na nich kolory znaczków skrzydłowych. Szybko zgłosiłem obserwację i już teraz mogę Wam powiedzieć, że ID ptaka to OJWO (pomarańczowy, żółty, biały, pomarańczowy), i jest to pierwszy odczyt tego ptaka od jego oznaczenia w lipcu zeszłego roku w okolicy Siedlec.

To mój czwarty odczytany łąkowiec w tym roku.

Sometimes good luck strikes when it’s least expected. Today during breakfast I noticed through a terrace window a bird flying a few hundred meters away and I immediately noticed the way it was flying – it was a very light and graceful flight that is typical for Montagu’s harriers. I grabbed my DSLR and started taking pictures. When it flew away I started watching what I shot and despite the poor quality I was very happy to see that I can read the wing tags that the bird was carrying. I reported the observation and right now I can tell you that the ID of the bird is OJWO (orange, yellow, white, orange) and that it’s the first observation of this bird since it was tagged in July last year near Siedlce in Poland.

It’s my fourth identified Montagu’s harrier this year.

OJOP.

Cyk! I mój trzeci odczyt błotniaka łąkowego w tym roku! Tym razem OJOP – ptak z którym często się widywałem w zeszłym roku.

Today in the morning I identified my third Montagu’s harrier this year. This time it’s OJOP – a bird that I met a few times last year too.

Więcej o znaczkach skrzydłowych: http://pygargus.pl/znakowanie

More about wing tags (click British flah for automated translation): http://pygargus.pl/znakowanie