Zawody szybowcowe.

Glider Competition.

28 września tego roku ponownie udałem się na lotnisko Babice na warszawskim Bemowie w celu fotografowania szybowców latających w XIX Szybowcowych Zawodach na Celność Lądowania im. Pelagii Majewskiej. Pogoda była dość kiepska, co niestety wpływało dość negatywnie na jakość zdjęć, ale myślę, że mimo to udało mi się ustrzelić kilka ciekawych ujęć.

Jeśli chodzi o same zawody to muszę przyznać, że były bardzo interesujące – uczestnicy startowali za pomocą wyciągarki, robili pół okrążenia nad lotniskiem i podchodzili do lądowania z jego drugiej strony. Na lądowisku znajdował się punkt, oznaczony kawałkiem niebieskiego materiału, który oznaczał miejsce, koło którego należało się zatrzymać jak najbliżej. Wydawało się, że zwycięzca wyłonił się już na samym początku zawodów – drugie lądowanie zakończyło się w odległości zaledwie 57 cm od celu. Jednak, jak okazało się później, dało się wylądować jeszcze precyzyjniej – szybowiec zwycięzcy zatrzymał się zaledwie 25 cm od celu, wyraźnie wygrywając zawody.

Szybowce, którymi latali uczestnicy to Schleicher K7 (biało-niebieski) i SZD-9 „Bocian” (biało-czerwony).

Zachęcam Was również do obejrzenia zeszłorocznej fotorelacji.

On 28 September this year I once again went to Babice airfield in Warsaw’s Bemowo to photograph gliders taking part in Pelagia Majewska XIX Glider Precision Landing Competition. Unfortunately the weather wasn’t very good for taking photos but despite that I think I managed to capture a few nice shots.

When it comes to the contest itself I think it was really interesting – competitors were taking off using a winch, then they flew half a circle around the airfield and were landing from the other side of it. On the airstrip a square made of a blue cloth was placed that was marking a point that the pilots were trying to stop their gliders as close to as possible to. It seemed that we had a winner just at the beginning of the competition – the second landing finished just 57 cm from the target. However, as it turned out later, it was possible to get even closer – the winners stopped his glider just 25 cm from the target and won without any controversy.

The gliders that were used by the competitors were Schleicher K7 (white and blue) and SZD-9 „Bocian” (white and red).

Photos from last year competition can be found here.

Start szybowca.

A Glider Take Off.

Poniższy GIF ukazuje start szybowca przy pomocy wyciągarki – zdecydowanie nie jest to tak łagodne jak przy użyciu samolotu holującego. Szybowiec momentalnie nabiera bardzo dużej prędkości i mam wrażenie, że od ziemi odrywa się już po kilkunastu metrach po czym pod bardzo dużym kątem wystrzeliwuje w górę. Oglądanie tego na żywo robi to niesamowite wrażenie – jestem pewien, że wewnątrz szybowca jeszcze większe.

Below GIF shows a glider taking off with a winch – for sure it is not as gentle when using an aerotowing method (a plane towing a glider on a rope). The glider accelerates very rapidly and from what I saw it’s in the air only after a dozen meters or so, climbing in the air at a large angle. Seeing this with one’s own eyes is quite shocking – I’m sure it’s even more breathtaking inside the glider.

GIF został wykonany ze zdjęć zrobionych podczas zawodów szybowcowych na celność lądowania im. Pelagii Majewskiej zorganizowanych przez Aeroklub Warszawski, które odbywały się 28 września 2019 r. na lotnisku Babice w Warszawie.

The GIF was created out of photos shot during glider precision landing competition organised by Warsaw Aeroclub, that took place on 28 September 2019 on the Babice airfield in Warsaw, Poland.

Majowy śnieg w Warszawie.

May Snow in Warsaw.

Po dzisiejszych opadach śniegu Warszawa wyglądała cudownie!

After today’s snowfall Warsaw looked amazing!

Śnieg w maju? Pewnie co niektórzy z Was się nieźle zdziwili. I słusznie, bo żadnych opadów śniegu nie było. Powyższe zdjęcie nie jest jednak również efektem jakichkolwiek przeróbek w programach graficznych. Zostało ono wykonane w podczerwieni.

Snow in May? I bet that some of you were quite suprised. And that’s very wise as there was no snowfall. Above photo is also not a result of any manipulation in graphic programs. It was done in infrared.

Nie jest do tego potrzebny żaden specyficzny sprzęt – tak naprawdę każdy aparat cyfrowy potrafi wykonać takie zdjęcie. A raczej potrafiłby, gdyby nie swego rodzaju kaganiec zakładany przez producentów aparatów na ich sensory. Z racji tego, że większość z nas chce mieć zdjęcia jak najbardziej odzwierciedlające to co widzi nasze oko, to na sensorze każdego aparatu cyfrowego znajduje się filtr odcinający podczerwień – gdy go zdejmiemy aparat jest w stanie zarejestrować trochę więcej niż zwykle. Dodatkowo, jeśli założymy na obiektyw filtr przepuszczający tylko podczerwień, to mamy możliwość zobaczenia świata w całkiem inny sposób.

No specific equipment is needed for this – the truth is that any digital camera is capable of taking such a photo. Or rather it would be capable if it wasn’t for a muzzle that every camera manufacturer puts on their sensors. As most of us wants their photo to look as close as possible to what our eye sees, on every sensor in every digital camera a filter is placed that blocks IR – when it’s taken away the camera is capable to see a little bit more than before. If a filter that block everything other than IR is put on the lens then we can look at the world in an entirely different way.

Na powyższym zdjęciu wszystkie liście drzew są białe. Trawa tak samo. Dzieje się tak, ponieważ obijają one większość promieniowania podczerwonego, jakie na nie pada. Na zdjęciach w podczerwieni niebo zazwyczaj jest czarne, jednak u mnie również ono jest białe – przypuszczam, że jest tak dlatego, że w momencie wykonywania zdjęcia panowało zachmurzenie (i padał deszcz), a chmury były nagrzane przez słońce nad nimi (podczerwień to przecież ciepło).

On the above photo all leafs on the trees are white. It’s a same thing with the grass. It’s because they reflect most of the infrared that gets to them. On infrared photos the sky is usually black but in my case it’s white – I think that’s because a the moment of taking this photo the sky was packed with clouds (it was raining) that must have been heated by the sun above them (IR is heat basically).

Dziś ze względu na nawał innych spraw udało mi się wykonać tylko kilka zdjęć testowych, jednak mam nadzieję, że co i rusz znajdę chwilę na zrobienie jakiegoś zdjęcia w podczerwieni i pokazania go Wam. W ten oto sposób rozpoczynam przygodę z fotografią w podczerwieni i pełnym spektrum. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie mi w niej towarzyszyć.

Today because of loads of other things that I had to take care of I had a chance to do only a few test shots, but I hope that I will find free time on occasions to take a photo in infrared and present it to you. This is how I start my adventure with photography in infrared and full spectrum. I’ll be honored if you decide to join me.

Żuraw rajski.

Blue Crane.

Podczas niedawnej wizyty w warszawskim zoo natknąłem się na pięknego, dużego i szarego ptaka. Niestety koło wybiegu nie znalazłem o nim jakichkolwiek informacji, ale po powrocie do domu zdołałem ustalić, że to żuraw rajski. Jak się Wam podoba?

During a recent visit to Warsaw Zoo I found a beautiful, large and grey bird. Unfortunately there was no information about it near the cage, but after returning home I managed to identify it as a blue crane. How do you like it?

Portret kazuara.

Cassowary Portrait.

Dziś całą rodzinką wybraliśmy się do warszawskiego zoo. Jak zwykle było na co popatrzeć. Mi w obiektyw szczególnie wpadł kazuar. Prawda, że ładnie wyszedł?

Today me and my family went to the Warsaw Zoo. As usual there was plenty to see – for example we met this very photogenic cassowary. Don’t you think it looks really nice?