Kondor królewski.

A King Vulture.

Kolejny piękny ptak z warszawskiego zoo – kondor królewski.

Another beautiful bird from the Warsaw Zoo – a king vulture.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *