REDEYE6

Northrop Grumman E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) jest samolotem służącym do rozpoznawania celów naziemnych, zarządzania polem bitwy i dowodzenia. Na zdjęciach widać nawet podłużną owiewkę z radarem pod przednią częścią kadłuba.

Northrop Grumman E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) is a United States Air Force airborne ground surveillance, battle management and command and control aircraft. On the photos I managed to capture the canoe-shaped radome under the forward fuselage that houses a radar.

Jesień na Łukowszczyźnie.

Autumn in Łuków Area.

Żurawie odlatują na południe, MiGi przylatują z północy zachodu. 🙂

Cranes are going south, MiGs are coming from the north west. 🙂

Spacerek za miastem.

A Walk in the Countryside.

Wczoraj wieczorem, gdy upał już nieco zelżał, było bardzo miło wyjść na krótki spacerek i poszukać kilku kompozycji w podczerwieni.

Yesterday, when the heat diminished a little bit, it was really nice to get out for a short walk and search for a few infrared compositions.

Majowy śnieg w Warszawie.

May Snow in Warsaw.

Po dzisiejszych opadach śniegu Warszawa wyglądała cudownie!

After today’s snowfall Warsaw looked amazing!

Śnieg w maju? Pewnie co niektórzy z Was się nieźle zdziwili. I słusznie, bo żadnych opadów śniegu nie było. Powyższe zdjęcie nie jest jednak również efektem jakichkolwiek przeróbek w programach graficznych. Zostało ono wykonane w podczerwieni.

Snow in May? I bet that some of you were quite suprised. And that’s very wise as there was no snowfall. Above photo is also not a result of any manipulation in graphic programs. It was done in infrared.

Nie jest do tego potrzebny żaden specyficzny sprzęt – tak naprawdę każdy aparat cyfrowy potrafi wykonać takie zdjęcie. A raczej potrafiłby, gdyby nie swego rodzaju kaganiec zakładany przez producentów aparatów na ich sensory. Z racji tego, że większość z nas chce mieć zdjęcia jak najbardziej odzwierciedlające to co widzi nasze oko, to na sensorze każdego aparatu cyfrowego znajduje się filtr odcinający podczerwień – gdy go zdejmiemy aparat jest w stanie zarejestrować trochę więcej niż zwykle. Dodatkowo, jeśli założymy na obiektyw filtr przepuszczający tylko podczerwień, to mamy możliwość zobaczenia świata w całkiem inny sposób.

No specific equipment is needed for this – the truth is that any digital camera is capable of taking such a photo. Or rather it would be capable if it wasn’t for a muzzle that every camera manufacturer puts on their sensors. As most of us wants their photo to look as close as possible to what our eye sees, on every sensor in every digital camera a filter is placed that blocks IR – when it’s taken away the camera is capable to see a little bit more than before. If a filter that block everything other than IR is put on the lens then we can look at the world in an entirely different way.

Na powyższym zdjęciu wszystkie liście drzew są białe. Trawa tak samo. Dzieje się tak, ponieważ obijają one większość promieniowania podczerwonego, jakie na nie pada. Na zdjęciach w podczerwieni niebo zazwyczaj jest czarne, jednak u mnie również ono jest białe – przypuszczam, że jest tak dlatego, że w momencie wykonywania zdjęcia panowało zachmurzenie (i padał deszcz), a chmury były nagrzane przez słońce nad nimi (podczerwień to przecież ciepło).

On the above photo all leafs on the trees are white. It’s a same thing with the grass. It’s because they reflect most of the infrared that gets to them. On infrared photos the sky is usually black but in my case it’s white – I think that’s because a the moment of taking this photo the sky was packed with clouds (it was raining) that must have been heated by the sun above them (IR is heat basically).

Dziś ze względu na nawał innych spraw udało mi się wykonać tylko kilka zdjęć testowych, jednak mam nadzieję, że co i rusz znajdę chwilę na zrobienie jakiegoś zdjęcia w podczerwieni i pokazania go Wam. W ten oto sposób rozpoczynam przygodę z fotografią w podczerwieni i pełnym spektrum. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie mi w niej towarzyszyć.

Today because of loads of other things that I had to take care of I had a chance to do only a few test shots, but I hope that I will find free time on occasions to take a photo in infrared and present it to you. This is how I start my adventure with photography in infrared and full spectrum. I’ll be honored if you decide to join me.

Myszołów w zachodzącym słońcu.

A Buzzard in the Setting Sun.

W końcu, na krótką chwilę, udało mi się wyrwać w okolicę Jaty koło Łukowa. Ptaków mało – jak zwykle zimą, ale myszołowy, również jak zwykle, dopisały.

At last I managed to run away for a moment and wonder in the vicinity of Jata near Łuków. There weren’t to many birds, as usual, but also as usual buzzards were there.