Błotniaki transferują pokarm

Montagu’s Harriers Transfering the Pray

Gdy samica wysiaduje jaja lub grzeje pisklęta to samiec głównie zdobywa pożywienie. Gdy przyleci przyzywa samicę, która odbiera od niego pokarm w locie. Ten właśnie moment udało mi się uchwycić.

When the female is warming the eggs or the chicks it’s the male’s role to get the food. When he comes with it, he calls the female and they transfer the pray in flight. That’s the moment I captured.

2 komentarze do “Błotniaki transferują pokarm”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *