Pustułka.

A Kestrel.

Na lotnisku Babice udało mi się dziś spotkać sokoła pustułkę. Szukał zdobyczy wśród traw. Jak widać i w samej Warszawie można spotkać dzikie ptaki.

I met a kestrel on a Babice airfield today. It was looking for a pray in the grasses. As you can see you can meet a wild bird of pray in a big city like Warsaw too.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *