Trznadel.

A Yellowhammer.

Kolejny ptaszek z niedzieli. Najpierw spotkałem myszołowa, a później tego malca. Oto trznadel – po skowronku to najliczniejszy ptak terenów otwartych w Polsce.

Another bird that I photographed on Sunday. First I met a buzzard and then this little one. It’s a yellowhammer – after a skylark the most numerous bird of open lands in Poland.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *