Dzięcioł i sikory w Jacie.

A Woodpecker and Tits in Jata.

W końcu udało mi się doprowadzić rower do stanu jako takiej używalności i mogłem wybrać się na pierwszą przejażdżkę w tym roku. Postanowiłem wybrać się do lasu w okolicy rezerwatu Jata. Oczywiście nie mogłem nie zabrać ze sobą aparatu dzięki czemu udało mi się sfotografować samicę dzięcioła dużego i sikorki bogatki (sądzę, że oba ptaki to samce).

At last I managed to make my bike ridable (more or less…) and I could go for my first ride this year. I decided to go to the forest near the Jata preserve. Of course I could not resist to take my camera with me, and thanks to that I could photograph a female of a great spotted woodpecker and two males of great tits (yeah, I mean those little yellow birds ;-).

Sosnówka.

Coal tit.

Sikora sosnówka – wczoraj w lesie niedaleko Jaty najpierw ją usłyszałem, później wypatrzyłem i na koniec sfotografowałem. Było to moje pierwsze spotkanie fotograficzne z tym ptaszkiem. Mam wrażenie, że całą zimę dało się usłyszeć tylko trznadle, więc bardzo miłą odmianą był dla mnie śpiew tej sikorki.

Coal tit – yesterday in a forest near Jata I heard it first, then I spotted it and in the end photographed. It was my first photography meeting with this bird. I think that I heard only yellowhammers during the winter so this singing tit was a great surprise.

Sikorka i przyjaciele.

A Tit and Friends.

Zrobiło się cieplej i w końcu liczniej zaczęły się pokazywać ptaki. Dziś udało mi się spotkać sikorkę bogatkę, trznadla i myszołowa.

As it became little warmer more birds started to come out. Today I met a great tit, a yellowhammer and a buzzard.