Sikorka i przyjaciele.

A Tit and Friends.

Zrobiło się cieplej i w końcu liczniej zaczęły się pokazywać ptaki. Dziś udało mi się spotkać sikorkę bogatkę, trznadla i myszołowa.

As it became little warmer more birds started to come out. Today I met a great tit, a yellowhammer and a buzzard.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *