Pliszka żółta.

Western Yellow Wagtail.

Niedawno, podczas porannego spaceru, natknąłem się na pięknie ubarwionego samca pliszki żółtej, który postanowił odpocząć na starym, przydrożnym krzyżu.

Recently, during a morning walk, I stumbled upon a colourful male of western yellow wagtail resting on an old countryside cross.