Bażant w locie.

Pheasant in flight.

W niedzielę, podczas spaceru, natknąłem się na bażanta. Te sprowadzone w średniowieczu do Europy z Chin ptaki nie są zbyt skłonne do lotu – zazwyczaj starają się unikać zagrożenia biegnąc, a nie lecąc. Mocno się zdziwiłem gdy z wysokiej trawy wyleciał ten duży ptak, ale na szczęście wystarczająco szybko udało mi się wycelować obiektyw i zrobić mu dwa znośne zdjęcia w locie. Po kilkunastu metrach wylądował po drugiej stronie rowu i schował się w zaroślach, a ja postanowiłem go nie niepokoić i spokojnie kontynuowałem spacer.

On Sunday, during a walk, I met a pheasant. Those imported in medieval times from China to Europe birds do not like to fly – usually they try to avoid danger by running away rather than flying. I was very surprised when that large bird flew out of the large grass I was passing through but fortunately I was fast enough to aim my DSLR and take two more or less OK photos of it in flight. After a dozen or so meters it landed on the other side of a trench and hid in the bushes and I decided no to interrupt it any more and continued my walk.