Czajki wróciły!

Lapwings are back!

Zastanawiam się czy można mówić o wiośnie w roku, w którym nie było zimy, ale zaryzykuję. Ptaki wracają – wiosna idzie! Wczoraj, po raz pierwszy w tym roku, widziałem czajki!

I’m not sure if one can speak about spring during a year with no winter but I’ll take my chances. The birds are coming back – the spring is coming! Yesterday, for the first time this year, I saw northern lapwings!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *