Szpaki.

Starlings.

Szpaki zwyczajne – te niepozorne, ale często spotykane ptaki mają fantastyczne upierzenie. Spójrzcie tylko jak się mieni!

Common starlings – these inconspicuous but often seen birds have incredible plumage. Just look how it sparkles!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *