Dorwałem drozda.

I got a thrush!

I jeszcze jeden okaz złapany w poniedziałek – drozd śpiewak.

One more specimen that I met on Monday – a song thrush.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *