Jaszczurka żyworodna.

Viviparous lizard.

Taki oto gość kilka dni temu wygrzewał się u nas na słońcu.

Such a guest was sunbathing on our driveway a few days ago.


Powyższe zdjęcie licencjonowane jest na zasadach CC BY-NC-ND 3.0.

Above image is licensed under CC BY-NC-ND 3.0.