Hipcio z zoo.

English below in blue.

Jakiś czas temu udało mi się cyknąć kilka fotek hipopotamowi z warszawskiego zoo. Jak się Wam podobają?

Some time ago I had na opportunity to shoot some photos of a hippopotamus from the Warsaw Zoo. How do you like them?


Powyższe zdjęcia licencjonowane są na zasadach CC BY-NC-ND 3.0.

Above images are licensed under CC BY-NC-ND 3.0.

Czajka.

English below in blue.

Dziś chciałbym Wam pokazać trzy zdjęcia czajek. Ptaki te wydają bardzo ciekawe odgłosy, które mi osobiście kojarzą się z bardzo starymi grami komputerowymi – zdecydowanie muszę kiedyś spróbować je nagrać. Do tego latają bardzo szybko i są niesamowicie zwrotne więc pewnie nieprędko uda mi się zrobić którejś dobre zdjęcie w locie, ale obiecuję próbować!

Today I would like to show you three photos of northern lapwings. Those birds make really interesting sounds, that resemble me sounds in very old computer games – I really need to make a recording one day. They also fly really fast and manoeuvre rapidly so I think that it will take me some time till I make a good photo of one in flight – but I promise to keep trying!


Powyższe zdjęcia licencjonowane są na zasadach CC BY-NC-ND 3.0.

Above images are licensed under CC BY-NC-ND 3.0.

Szpaki.

English below in blue.

Szpaki zwyczajne – te niepozorne, ale często spotykane ptaki mają fantastyczne upierzenie. Spójrzcie tylko jak się mieni!

Common starlings – these inconspicuous but often seen birds have incredible plumage. Just look how it sparkles!


Powyższe zdjęcia licencjonowane są na zasadach CC BY-NC-ND 3.0.

Above images are licensed under CC BY-NC-ND 3.0.

Majowy śnieg w Warszawie.

English below in blue.

Po dzisiejszych opadach śniegu Warszawa wyglądała cudownie!

After today’s snowfall Warsaw looked amazing!

Śnieg w maju? Pewnie co niektórzy z Was się nieźle zdziwili. I słusznie, bo żadnych opadów śniegu nie było. Powyższe zdjęcie nie jest jednak również efektem jakichkolwiek przeróbek w programach graficznych. Zostało ono wykonane w podczerwieni.

Snow in May? I bet that some of you were quite suprised. And that’s very wise as there was no snowfall. Above photo is also not a result of any manipulation in graphic programs. It was done in infrared.

Nie jest do tego potrzebny żaden specyficzny sprzęt – tak naprawdę każdy aparat cyfrowy potrafi wykonać takie zdjęcie. A raczej potrafiłby, gdyby nie swego rodzaju kaganiec zakładany przez producentów aparatów na ich sensory. Z racji tego, że większość z nas chce mieć zdjęcia jak najbardziej odzwierciedlające to co widzi nasze oko, to na sensorze każdego aparatu cyfrowego znajduje się filtr odcinający podczerwień – gdy go zdejmiemy aparat jest w stanie zarejestrować trochę więcej niż zwykle. Dodatkowo, jeśli założymy na obiektyw filtr przepuszczający tylko podczerwień, to mamy możliwość zobaczenia świata w całkiem inny sposób.

No specific equipment is needed for this – the truth is that any digital camera is capable of taking such a photo. Or rather it would be capable if it wasn’t for a muzzle that every camera manufacturer puts on their sensors. As most of us wants their photo to look as close as possible to what our eye sees, on every sensor in every digital camera a filter is placed that blocks IR – when it’s taken away the camera is capable to see a little bit more than before. If a filter that block everything other than IR is put on the lens then we can look at the world in an entirely different way.

Na powyższym zdjęciu wszystkie liście drzew są białe. Trawa tak samo. Dzieje się tak, ponieważ obijają one większość promieniowania podczerwonego, jakie na nie pada. Na zdjęciach w podczerwieni niebo zazwyczaj jest czarne, jednak u mnie również ono jest białe – przypuszczam, że jest tak dlatego, że w momencie wykonywania zdjęcia panowało zachmurzenie (i padał deszcz), a chmury były nagrzane przez słońce nad nimi (podczerwień to przecież ciepło).

On the above photo all leafs on the trees are white. It’s a same thing with the grass. It’s because they reflect most of the infrared that gets to them. On infrared photos the sky is usually black but in my case it’s white – I think that’s because a the moment of taking this photo the sky was packed with clouds (it was raining) that must have been heated by the sun above them (IR is heat basically).

Dziś ze względu na nawał innych spraw udało mi się wykonać tylko kilka zdjęć testowych, jednak mam nadzieję, że co i rusz znajdę chwilę na zrobienie jakiegoś zdjęcia w podczerwieni i pokazania go Wam. W ten oto sposób rozpoczynam przygodę z fotografią w podczerwieni i pełnym spektrum. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie mi w niej towarzyszyć.

Today because of loads of other things that I had to take care of I had a chance to do only a few test shots, but I hope that I will find free time on occasions to take a photo in infrared and present it to you. This is how I start my adventure with photography in infrared and full spectrum. I’ll be honored if you decide to join me.


Powyższe zdjęcia licencjonowane są na zasadach CC BY-NC-ND 3.0.

Above images are licensed under CC BY-NC-ND 3.0.